Uddannelse af medarbejdere

Det forventes, at Firkløverskolens medarbejdere løbende udvikler deres kendskab til ADHD/ASF, specialpædagogik og konflikthåndtering.

Der er en række kurser med ADHD/ASF, specialpædagogik og konflikthåndtering, som er obligatoriske for skolens medarbejdere.

Kurserne udgør Firkløverskolens medarbejderportfolio.

Medarbejderne kan desuden søge forskellige kurser med specifikt fagligt indhold, eller en gruppe medarbejdere kan sammen danne en studiekreds.

Firkløverskolen har siden 2004 løbende arbejdet med at udvikle skolen ud fra en systemisk teoriramme, hvilket betyder, at der er fokus på kommunikation, anerkendelse og "nysgerrighed". Alle medarbejdere har jævnligt deltaget i kursusdage med fokus på at udvikle evnen til anerkendende og nysgerrig kommunikation og evnen til en konstruktiv tilgang til teamsamarbejdet.