Særlig undervisning

Firkløverskolen har særlige undervisning. Her kan du bl.a. læse om socialfag, skolens læringsmiljø og traditioner.

Socialfag

Elevernes skoleskema rummer de almindelige folkeskolefag, men derudover er der yderligere et fag på skemaet: Socialfag.

I socialfag undervises eleverne i forskellige emner i relation til de diagnoser, eleverne på skolen har.

Formålet med socialfag er, at eleverne opnår en forståelse af de vanskeligheder, der er forbundet med en diagnose, samtidig med at der arbejdes på, at eleverne får øje for egne og andres ressourcer.

Læringsmiljø

Firkløverskolen arbejder ud fra en TEACCH-inspireret pædagogik. TEACCH står for "Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children" og er oprindeligt udviklet af den amerikanske psykolog Eric Schopler. Schopler lagde vægt på følgende elementer: Inddragelse af forældre i undervisning og terapi, betydningen af at eleven oplever mening med undervisning og aktiviteter samt selvstændiggørelse med henblik på ungdoms- og voksenlivet. I praksis arbejdes der med, at medarbejderne har et godt kendskab til den enkeltes forudsætninger og behov, og at eleven oplever forudsigelighed og struktur i dagligdagen.

Flere teams arbejder desuden ud fra Dunn og Dunns teori om, at forskellige mennesker har forskellige læringsstile. Disse læringspræferencer er især vigtige for os, når vi skal lære nyt og vanskeligt stof. Den enkeltes læringsstil ændres til en vis grad med tiden eller med miljømæssige stimuli.

CL - Cooperative Learning, der er udviklet af Kagan og Kagan, indeholder 12 strukturer, hvor der med baggrund i en klar rollefordeling og struktur arbejdes i par eller grupper. Mange af Firkløverskolens elever har sociale vanskeligheder, der i undervisningsmæssig sammenhæng kommer til udtryk ved, at de har svært ved at indgå i gruppearbejde. Arbejdet med de CL-inspirerede strukturer er med til at opbygge elevernes kompetencer på dette område.

Traditioner

Traditioner er med til at give en følelse af sammenhæng og tilhørsforhold, og de årligt tilbagevendende begivenheder er noget at se frem til. Kendskabet til formen og indholdet i en given tradition betyder, at eleverne deltager mere og mere aktivt og får oplevelsen af, at de udvikler sig i retning af større selvstændighed.

Hvert team og hver afdeling har egne traditioner, og desuden har Firkløverskolen følgende traditioner, hvor hele skolen er samlet:

  • Skolernes Motionsløb
  • Fodboldturnering
  • Skolefest for hele skolen
  • Forårsfestival