Praktik på Firkløverskolen

På Firkløverskolen kan du komme i praktik som pædagog med specialiseringsmuligheder for social- og specialpædagogik.

Firkløverskolen er en specialskole under Randers kommune for børn og unge med svær ADHD og/eller autismespektrum forstyrrelser (ASF). Skolen har elever fra 0.-10. klasse.

Den pædagogiske praksis på Firkløverskolen består af pædagogiske metoder, som bygger på en forståelse af børnenes handicap og vanskeligheder. Herunder kognitive vanskeligheder, dårlig sociale kompetencer og andre afledte vanskeligheder.