Indskrivning

Indskrivning på Firkløverskolen sker via Randers Kommunes visitationsudvalg på baggrund af henvisning fra PPR.

Henvisning kan komme fra Randers Kommunes PPR eller for samarbejdskommunernes vedkommende det stedlige PPR.

Når visitationen af nye elever er afsluttet, orienteres hjemmene af skolen om, at deres barn er optaget, og der udsendes indbydelse til et orienteringsmøde for alle nye forældre.

Besøg på skolen

Inden indskrivningen vil forældrene i samarbejde med den tilknyttede PPR-psykolog kunne aftale forbesøg på en af skolens afdelinger. Besøget, som i den sammenhæng vil have en uformel karakter, aftales med den lokale afdelingsleder.

Afdelings- og gruppeplacering

Skolens ledelse træffer beslutning om afdelings- og gruppeplacering.

På baggrund af konkrete pædagogiske vurderinger, vil der i skoleforløbet i samarbejde med forældrene kunne ske overflytning mellem skolens afdelinger.