UU's vejledning

UU rådgiver om bl.a. uddannelse og job og har til opgave at lave kollektiv vejledning for alle elever i 7.-10. klasse.

UU er en forkortelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

På alle grundskoler er der tilknyttet en UU-vejleder. UU-vejlederen kan bl.a. hjælpe eleverne med:

  • at udarbejde deres uddannelsesplan i 8., 9. og 10. klasse.
  • at afklare ønsker til uddannelse og erhverv m.m. efter grundskolen.
  • at finde oplysninger om og besøg på ungdomsuddannelserne m.m.
  • at finde oplysninger om arbejdsmarkedet.
  • at finde praktiksteder.
  • at lave en ansøgning til uddannelse efter grundskolen

Firkløverskolens UU-vejleder

Firkløverskolen har en specialvejleder, Jane Bjerregaard, som er udlånt til UU Randers i et antal timer.

For elever fra Randers Kommune, som forlader Firkløverskolen, fortsætter Jane som deres Ungevejleder. Elever fra andre kommuner end Randers overdrages til UU i hjemkommunen, når de forlader Firkløverskolen.

Ungevejledningen fortsætter til den unge er fyldt 25 år eller er i et passende tilbud.