Samarbejde

Firkløverskolen samarbejder med VISO (den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation under Socialministeriet) og Paderup Gymnasium.

VISO

Firkløverskolen er leverandør til VISO – den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation under Socialministeriet.

VISO yder bistand til udredning og vejledende specialrådgivning over hele landet i almenklasse, specialklasser og specialskoler.

VISO har købt Firkløverskolens konsulenter til primært at yde bistand inden for ADHD-området.

Paderup Gymnasium

Firkløverskolen yder vejledning til lærere og elever på Paderup Gymnasiums Asperger- og Autismelinje.

En af Firkløverskolens psykologer er tilknyttet Paderup Gymnasium med bl.a. det formål at afholde kurser for gymnasiets medarbejdere.

Desuden har en af Firkløverskolens pædagoger en kombinationsstilling, således at hun har en mentorfunktion på gymnasiet tre dage om ugen. Her er hendes arbejdsopgaver at støtte eleverne i forhold til at indgå i gymnasiets hverdag, at indgå i et klassefællesskab og at få overblik over lektier og afleveringer.