Eksterne ydelser

Her kan du se priser og kontaktpersoner for eksterne ydelser.

Priser for ydelser

Foredrag: 2.300 kr. pr. time
Undervisning: 1.000 kr. pr. time inkl. forberedelse og evt. materiale, der leveres elektronisk.
Undervisning med to oplægsholdere: 1.500 kr. pr. time inkl. forberedelse og materiale, der leveres elektronisk.
Vejledning/rådgivning/konsultativ bistand: 600 kr. pr. time. Såfremt der i forbindelse med vejledning mv. skal foretages mere omfattende forberedelse eller efterbearbejdning aftales timeantal på forhånd.
Transporttid ud over en halv time: 365 kr. pr. time, medmindre andet aftales. Dækning af transportudgifter efter statens regler – høj takst
Halvdagskursus på Firkløverskolen: 400 kr. inkl. morgenmad eller eftermiddagskaffe
Heldagskursus på Firkløverskolen: 600 kr. inkl. forplejning hele dagen

Kontakt vedr. eksterne ydelser

Kontakt vedr. booking og regninger

Mariann Nielsen
Telefon: 89 15 59 04
E-mail: mariann.nielsen@randers.dk

Konsulentgruppen

Inge Lorenzen
Telefon: 24 79 65 56
E-mail: inge.lorenzen@randers.dk

Jane Bjerregaard
Telefon: 24 79 65 55
E-mail: jane.bjerregaard@randers.dk

Lina Grith Rishøj
Telefon: 24 79 65 57
E-mail: lina.grith.rishøj@randers.dk

Thor Aarup
Telefon: 20 43 37 94
E-mail: thor.aarup@randers.dk