Fritidstilbud/SPF

Firkløverskolens specialpædagogiske fritidstilbud er en del af skolens helhedstilbud og tager udgangspunkt i skolens udvidede undervisningsbegreb.

Der tages i fritidstilbuddet udgangspunkt i elevernes særlige forudsætninger, herunder alder, udviklingsniveau og -potentiale, ressourcer og interesser, ligesom der skabes kompenserende rammer for elevernes vanskeligheder.

Fritidstilbuddet struktureres med specialpædagogisk miljø for øje, så der på samme tid skabes tryghed, overskuelighed og variation i de temaer og samvær eleverne kan vælge.

Aktiviteterne i fritidstilbuddet tager afsæt i at udvikle almene færdigheder, sociale kompetencer, selvstændighed og at kunne sætte mål for fremtiden, herunder konkret at udvikle venskaber og fritidsinteresser.

Fritidstilbuddet benytter sig af skolens egne rammer og faciliteter samt nærområdet - herunder idrætsanlæg, naturområder og kulturtilbud. Alle Firkløverskolens afdelinger råder over egne busser og træner herudover at bruge offentlig transport.